جستجو املاک

فروس ویلا ارزان در زیباکنار
8 ماه قبل
90 m2
2 اتاق خواب
3 پارکینگ

برای فروش

300,000,000تومان / 300000000
فروش ویلاارزان در زیباکنار
8 ماه قبل
172 m2
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

460,000,000تومان / 460000000
فروش ویلاارزان در زیباکنار
8 ماه قبل
80 m2
1 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

370,000,000تومان / 370000000
فروش ویلا ساحلی در زیباکنار
8 ماه قبل
93 m2
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

480,000,000تومان
فروش ویلاارزان در زیباکنار
8 ماه قبل
751 m2
2 اتاق خواب
2 پارکینگ

برای فروش

320,000,000تومان
ویلا ساحلی در زیباکنار
8 ماه قبل
120 m2
2 اتاق خواب
1 حمام

برای فروش

650,000,000تومان
فروش ویلا ساحلی در زیباکنار
8 ماه قبل
144 m2
3 اتاق خواب
1 حمام
3 پارکینگ

برای فروش

460,000,000تومان
105 m2
2 اتاق خواب
1 حمام
2 پارکینگ

برای فروش

ملیون 515000000تومان