مراحلی را که باید برای انجام تغییر کاربری زمین کشاورزی انجام دهیم: - ویلای من ، فروش ویلا زیباکنار ، خرید ویلا زیباکنار ، خرید ویلا در شمال

مراحلی را که باید برای انجام تغییر کاربری زمین کشاورزی انجام دهیم:

  1. در ابتدای کارباید متقاضی درخواست خود نسبت به تغییر کاربری زمین کشاورزی را به همراه مدارک مالکیت، طرح مورد نظر و تایید شده خود را مطابق با ماده ۷ قانون، به اداره مربوطه که اداره مدیریت جهاد کشاورزی است تحویل دهد.
  2. در مرحله دوم، اداره مدیریت جهاد کشاورزی در خواست تغییر کاربری را بررسی کرده و گزارشی از این درخواست تهیه کرده و به همراه مدارک اخذ شده از در خواست کننده تغییر کاربری به اداره مدیریت امور اراضی ارسال می نماید.
  3. در مرحله سوم در کمیته کار مستقر در کمیسیون مدیریت امور اراضی طرح پرونده صورت می گیرد و اعضا کمیته از زمین مورد نظر بازدیدانجام داده و نظر کارشناسی خود را ارایه می دهند.
  4. در مرحله چهارم در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفاظت از زمین های کشاورزی، نسبت به درخواست تغییر کاربری زمین توسط اداره مدیریت امور اراضی طرح پرونده می شود.
  5. در مرحله آخر اگر درخواست رد شود به متقاضی اطلاع رسانی می شود و اگر درخواست مورد پذیرش قرار بگیرد در صورتی که مشمول پرداخت عوارض نباشد مجوز تغییر کاربری زمین کشاورزی صادر می شود.
اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *